การต่อเล็บอะคิลิค

การต่ออะคริลิคของเล็บจะแบ่งเป็น 5 ประเภท ด้วยกัน ประเภทที่ 1 คือการต่อเล็บอะคริลิคแบบธรรมดาสามารถใช้สีขาวหรือสีใสธรรมชาติ [...]

0

Start typing and press Enter to search

Call Now